Farmartjänst – en hjälpande hand för småföretagare

15 augusti 2023
Maja Bergman Lindberg

editorial

Inom småföretagande kan det vara en utmaning att få allt att gå ihop. Det finns en mängd uppgifter som ska skötas, från bokföring till kundhantering, och allt däremellan. För att underlätta arbetet för företagare har en numera en möjlighet att använda sig av en farmartjänst. I denna artikel går vi igenom vad som menas med en farmartjänst och hur det kan hjälpa småföretagare att på ett smidigt sätt ta hand om sina uppgifter.

Vad är en farmartjänst?

En farmartjänst är en extern tjänst som utför arbete åt företag. Tjänsten kan handla om allt ifrån bokföring och redovisning till kundhantering och marknadsföring. Syftet är att avlasta de mindre företagen från tunga administrativa arbetsuppgifter och ge företagaren mer tid att fokusera på sin kärnverksamhet. Det finns flera fördelar med att använda sig av en farmartjänst. För det första sparar det företagaren tid och energi som annars hade lagts på administrativa uppgifter. För det andra kan det spara pengar eftersom företaget inte behöver anställa en hel- eller deltidsanställd för att hantera dessa uppgifter. En farmartjänst kan anpassas efter företagets behov och ge en större flexibilitet än en anställning skulle ge.

farmartjanst

Hur fungerar det?

En farmartjänst fungerar som en extern service, vilket innebär att arbetet utförs utanför företagets lokaler. Det kan vara i tjänsteleverantörens kontor eller på distans via telefon eller internet. Tjänsten kan anpassas efter företagets behov, vilket innebär att företagaren kan välja vilka uppgifter som ska utföras och hur ofta det ska göras. En farmartjänst kan hjälpa till med olika uppgifter, till exempel bokföring och redovisning, fakturering, uppdatering av sociala medier och hemsidor, kundservice eller marknadsföring. Det är vanligt att företagaren har en kontaktperson som fungerar som samordnare och som står till företagarens förfogande vid behov.

Varför ska man överväga att anlita en farmartjänst?

Att anlita en farmartjänst kan innebära flera fördelar för företagaren. Förutom att det sparar tid och pengar, kan det ge företaget en möjlighet att utveckla och expandera verksamheten. Genom att få hjälp med administrativa och/eller marknadsföringsrelaterade uppgifter kan företagaren fokusera på en utveckling av kärnverksamheten. En farmartjänst kan även ge företagaren en större flexibilitet och anpassningsbarhet. Eftersom tjänsten kan anpassas efter företagets behov är det möjligt att öka eller minska omfattningen av tjänsten beroende på företagets respektive situation.

Läs mer här: http://ullared.farmartjanst.se/

Fler nyheter