Vad är entresolplan?

Vad är entresolplan?

Kortfattat är entresolplan ett extra våningsplan. Det är inte ett våningsplan i en privatbostad utan mer förknippat med lager och industri. Genom att bygga upp ett entresolplan kan ett företag nyttja mer golvyta. På så sätt kan också hela lokalens volym maximeras på...