Kortfattat är entresolplan ett extra våningsplan. Det är inte ett våningsplan i en privatbostad utan mer förknippat med lager och industri. Genom att bygga upp ett entresolplan kan ett företag nyttja mer golvyta. På så sätt kan också hela lokalens volym maximeras på ett säkert sätt.

Entresolplan måste anpassas till verksamheten. Det inkluderar hur pelare placeras då det påverkar framkomligheten. Det behöver också beräknas hur anslutningar till golvet och väggar ska utformas. Dessa faktorer har bland annat med säkerhet att göra. Det ska gå lätt att utrymma lokalen.

Framkomligheten är även viktig för att arbetet i lokalen ska flyta på smidigt. En annan viktig faktor när det ska byggas entresolplan är ventilation och VVS. Här är det viktigt att entresolplan inte står i vägen för exempelvis styrsystem.

Eftersom en extra våning kan påverka belysningen i lokalerna kan du behöva hjälp med att montera upp ny belysning. Det kan vara extra viktigt i industrilokaler. Här kan du också diskutera olika golvlösningar.

Billigare lösning än ombyggnation

Entresolplan är ett kostnadseffektivt sätt att skapa mer utrymme i en lokal. Entresolplan kan också möbleras. Det kan vara att få extra plockhyllor eller förvaringsmöjligheter. För att montera upp och planera säkra entresolplan krävs specialistkunskaper.

Entresolplan kan också vara ett alternativ till flytt av lokaler. Har du behov av större lokaler kan det vara mer ekonomiskt med entresolplan. Större lokaler har i regel högre hyra och då kan du snabbt tjäna in investeringen.

Det är inte alla lokaler som är lämpliga för att montera upp entresolplan. Därför är det viktigt att ta hjälp av företag som specialiserat sig inom området. Dessutom får du hjälp att montera upp och kan beställa olika tillbehör. Det finns olika företag på marknaden som specialiserat sig på denna typ av lösning. Därför kan det vara bra att ta in olika offerter från olika företag.