Advokaten hjälper med migration

Advokaten hjälper med migration

En utländsk medborgare vill ha rätt att vistas i Sverige. Det kan exempelvis vara någon som vill komma hit och gifta sig med en svensk medborgare. Det kan också vara någon som har sin släkt här. Då behövs en jurist som är specialist på migrationsrätt. Advokaten vet...