Advokaten hjälper med migration

26 augusti 2019
patrick pettersson
Advokaten hjälper med migration

En utländsk medborgare vill ha rätt att vistas i Sverige. Det kan exempelvis vara någon som vill komma hit och gifta sig med en svensk medborgare. Det kan också vara någon som har sin släkt här. Då behövs en jurist som är specialist på migrationsrätt. Advokaten vet precis vilka regler som gäller för folk som vill flytta hit. Därför är det bra att kontakta exempelvis en jurist inom migrationsrätt i Göteborg så fort som möjligt. Det är en utbredd missuppfattning att folk kommer hit för att leva på staten, men i många fall har utländska medborgare en mycket hög arbetsmoral, och de är ofta motiverade att jobba hårt för att göra rätt för sig.

 

 

Asyl betyder fristad

 

Asyl däremot gäller om någon är på flykt och behöver en fristad här, det vill säga skydd och uppehälle i Sverige. Vi har här i landet tagit emot en stor mängd ensamkommande flyktingbarn, men de stora flyktingströmmarna har minskat nu. Som barn räknas personer under 18 år, och deras juridiska hjälp kan i vissa fall betalas av staten. Advokater har en stor del i att utländska ungdomar kunnat integreras i det svenska samhället. De jobbar mycket med uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

 

En ny personalsituation

 

Ett bevis på ett lyckat flyktingmottagande är exempelvis att många unga män arbetar som vårdare under sommaren inom hemtjänsten. De kom hit som ensamkommande flyktingbarn, ofta från Syrien eller Afghanistan. I deras hemländer vårdas de gamla i hemmen av släktingar, så dessa män är vana vid att hjälpa till hemma med allt möjligt. Killarna har fått utbildning i Sverige och arbetar som vikarier hos gamla som vill bo kvar hemma. Vissa av männen vill vidareutbilda sig till exempelvis sjuksköterska eller dataingenjör. I Sverige är hemtjänstpersonalen vanligtvis kvinnlig. Svenska unga män vill ofta inte ta sådana vikariat, så det har uppstått en helt ny personalsituation.

Fler nyheter