Det första året i ett barns liv händer det otroligt mycket saker. Barnet växer inte bara så att det knakar utan utvecklas på flera plan. Denna utveckling kommer naturligt men det kan trots det vara bra att uppmuntra barnet genom leksaker som både år roliga och lärande. Vilka leksaker som passar bäst beror på barnets ålder och eftersom det händer så otroligt mycket det första året så kan man dela in det i tre; 0-3 månader, 3-6 månader och 6-12 månader. 

Från prasselböcker till lära-gå-vagn

Den första perioden (0-3 månader) så handlar det mest om närhet och trygghet. Filtar och gosedjur är mjukt mot huden och prasselböcker, skallror och aktivitetsleksaker kan stimulera barnets sinne. I åldern 3-6 månader börjar det hända lite mer, barnet blir mer medvetet om sin kropp och kan börja röra sig mer. Det passar bra med leksaker som barnet kan greppa och tugga på (det är genom att stoppa saker i munnen som barnet börjar lära sig om former). Speglar, bollar, bitleksaker och leksaker med lustiga ljud är utmärkta val.

När barnet blivit 6-12 månader så börjar kroppskontrollen verkligen sätta in och barnet kan sitta själv och så småningom börja gå. Det är bra att stimulera barnets grovmotorik och öga-hand-koordination. Man kan peka och sätta ord på objekt och bilder som barnet kan uppfatta och lära sig, det är även bra att läsa för barnet. Leksaker som kan vara intressanta och utvecklande för barn i den här åldern är till exempel lära-gå-vagnar, dockor, nallar, plocklådor och byggklossar.

Säkra och utvecklande leksaker

Hos Lekakademin hittar man ett brett utbud av leksaker för barn i 0-1 års åldern och de har en klar målsättning med att leksakerna som finns i butiken ska vara underhållande och utvecklande för barnet. Genom att välja leksaker 1 år i menyn får man fram roliga och givande leksaker som barnet kan få stor glädje av. Man kan dessutom vara trygg med att samtlig av Lekakademins leksaker uppfyller alla gällande säkerhetskrav.