Skiftesförvaltning: Allt du behöver veta

09 augusti 2022
Helen Johansson

editorial

Upprätta en bouppteckning

När någon dör måste dödsboet gå igenom en juridisk process som kallas probate. I den här artikeln får du lära dig allt du behöver veta om bouppteckning, bland annat vad det är, hur det fungerar och vem som kan hjälpa dig genom processen.

Probate är den juridiska processen för att administrera en avliden persons dödsbo. Det innebär att fördela tillgångarna, betala skulder och skatter och lösa eventuella tvister.

Det första steget i probate är att lämna in en ansökan till domstolen. Boets exekutor eller förvaltare (den person som ansvarar för att hantera den avlidnes dödsbo) ska då ansöka om att få en ansökan om bodelning domstolen för att få ett testamente beviljat.

Domstolen utfärdar sedan ett bevis om att dödsboet är godkänt, vilket är ett juridiskt dokument som ger testamentsexekutorn befogenhet att förvalta dödsboet.

När beviset har utfärdats kan testamentsexekutorn börja fördela tillgångarna och betala skulderna. De måste också lämna in alla nödvändiga skattedeklarationer.

Processen kan vara komplicerad, så det är viktigt att få hjälp av en kvalificerad advokat. De kan hjälpa dig med allt från att lämna in den första ansökan till att hantera skattedeklarationerna.

bouppteckning

https://www.juristenjeppsson.se/bouppteckning/

Lagar att följa

Om du funderar på att bli fastighetsförvaltare, eller om du redan är det, är det viktigt att du har en god förståelse för följande:

Vad är ett testamente? Hur fungerar det? Vem kan hjälpa mig genom processen? Detta är viktiga frågor som du bör kunna besvara innan du tar på dig ett sådant ansvar. Probate är den juridiska processen för att administrera en persons dödsbo efter att denne har avlidit. Detta omfattar fördelning av tillgångar, betalning av skulder och skatter samt lösning av eventuella tvister.

Om du ska bli fastighetsförvaltare är det viktigt att du förstår hur processen med testamente går till och hur den fungerar. På så sätt kan du hjälpa dina kunder genom denna svåra tid och se till att deras dödsbo hanteras på rätt sätt.

Tack för att du läste och hoppas det var till någon hjälp!

Fler nyheter