Tandimplantat eller tandproteser kan vara skillnaden mellan att patienten har en god livskvalitet eller ej. Det kan till och med vara skillnaden som gör att en patient ens kan äta fast föda. Därför är det mycket viktigt att tandproteser utförs på ett naturligt och korrekt sätt, så att till och med patienten kan glömma bort att de finns där. Men det som krävs då är att proteserna håller en hög grad av perfektion och funktion.

På senare år har protetik i Stockholm blivit så perfekt att det kan vara svårt att upptäcka tandproteser i en patients mun. Genom att skapa tänder och tandkött som passar i form och färg med patienten så går det att få det där perfekta resultatet. Och det gäller antingen det handlar om fasta eller avtagbara proteser. När proteserna skapas tar man hänsyn till patientens förutsättningar gällande tänder och tandkött, men även ålder och kön.

 

 

Flexibla och säkra

Som patient vill du ha tandproteser som är så osynliga som möjligt, passar i form och funktion, men även som är så pass mjuka och stabila att du kan känna dig säker. Du vill inte råka tappa ut en protes under en middagsdejt eller när du håller i en presentation. Därför har man nu mer och mer börjat gå över till mer flexibla tandproteser som följer med när du rör din mun och som känns mer naturliga och behagliga att använda.

Men det är ändå alltid en avvägning när det gäller vilken typ av proteser som du kommer få. I vissa fall är det dock omöjligt att fästa proteserna på ett sätt som inte syns, och då måste man försöka göra det bästa av situationen. Som patient kan du dock alltid lita på att du har en kår av duktiga tandläkare, tandtekniker och övrig personal, som gör sitt bästa för en perfekt tandrad.