I behov av pumpservice i Norrköping?

21 juni 2022
patrick pettersson

editorial

Det finns många olika sorters pumpar runt om i landet, många fler än vi tror. Vissa är avsedda för svårpumpade material medan andra klarar de flesta vätskor och till och med syror. Oavsett vilken pump ditt företag använder arbetar den med högt tryck under lång tid.

Om ditt företag är i behov av pumpservice i Norrköping finns det proffs som vet vad de gör. Med lång erfarenhet kan de service och underhåll. De har möjlighet att göra service på plats ute hos kund eller så tas den in till egen verkstad. Om det skulle visa sig att någon del behöver bytas ut, ersätts den alltid med en ny originaldel från pumptillverkaren. Detta görs för att kunna få behålla ATEX-EX klassningen, vilket garanterar att säkerheten där pumpen är installerad fortsatt är densamma.

 

Viktigt att kunna lita på sin pump

För att ett arbete med en pump ska kunna fungera är det viktigt att företaget kan lita på den. Då är det bra att hålla problemen borta genom att då och då låta den undersökas genom service.

 

pumpservice - pumpar Norrköping

 

Några typer av pumpar där service kan utföras:

– Membranpumpar – klarar i stort sett alla typer av vätskor, även trögflytande som lim och färg samt vätskor med slitande partiklar

– Doseringspumpar

– Kolvpumpar – avsedda för svårpumpade material såsom lim, tätningsmassor och färg

– Fatpumpar – används vid högviskösa material inom livsmedelsindustrin men finns även för  kemiskteknisk industri

– Magnetdriven pump – pumpar syror och farliga vätskor

– Filtreringsystem, pump och metallåtervinningssystem – hanterar vätskor, filtrering och rening av produkter, även frätande vätskor

– Axeltätad centrifugalpump – idealiska för överföring av vatten och vätskor

– Impellerpump – klarar de flesta vätskor, tjocka som tunna såsom sylt, mejeriprodukter och färg

– Livsmedelspumpar

 

Erfarenhet inom tillverkningsindustrin

Det finns företag som kan leverera pumpservice med kvalitet. De har konkurrenskraftiga produkter med hög kvalitet att erbjuda företag inom tillverkningsindustrin. Kontakta dem för mer information om hur dina pumpar kan bli så bra som möjligt.

Fler nyheter