Med tiden uppstår i regel ett behov av renovering i ett företags lokaler. Trots bra underhåll så kan det vara sådant som behöver uppdateras för att kunna möta de senaste metoderna och teknikerna samt att organisationen med tiden även kan expandera vilket innebär behov av större ytor. Oavsett varför det finns behov av en renovering så är det bra att ta tag i den så fort behovet uppstår för att organisationen hela tiden ska vara så konkurrenskraftigt och effektivt som möjligt.

En tillfällig arbetsplats av hög kvalitet

Något som dock kan upplevas som ett relativt stort problem är var de anställda ska kunna arbeta om det inte går att vistas i de befintliga lokalerna. En mycket smidig lösning på det problemet är att hyra modulhus. PCS Modulsystem har moduler som håller mycket hög kvalitet och är designade för att kunna möta alla tänkbara behov av lokal. De uppfyller även alla krav på miljö, energi och byggkvalitet.

Snabb lösning utan mellanhänder

PCS är ett företag som är specialiserade på flyttbara lokaler byggda med portabla moduler. Dessa moduler kan anpassas efter behov tack vare att PCS står för allt, från första planskiss till hela entreprenaden, inklusive färdigställandet inne och ute före inflyttning. Genom att hyra moduler av PCS behöver du inte gå via arkitekter, konsulter eller andra mellanhänder. Vilket gör det möjligt att spara in på både tid och pengar.

Moduler anpassade efter behov

PCS erbjuder skräddarsydda lösningar oberoende av vilken sorts lokal det gäller. Till exempel har de tillverkat moduler som använts till allt från kontorslokaler och skolor till vårdmottagningar och andra specialbyggnader. Förutom att det är möjligt att få precis den lokal man eftersöker så går modulerna dessutom snabbt att ta bort eller förflytta.

Ett modulhus är helt enkelt en mycket smidig lösning då det finns behov för mer yta under en viss period eller då det tar för lång tid att få tillgång till andra permanenta lösningar.