Hemmet ska vara en trygg plats för avkoppling och återhämtning. Med en dålig inomhusmiljö blir inte det möjligt och kroppen kan bli trött och sjuk. En ganska vanlig orsak till försämrad inomhusmiljö är svartmögel. Finns svartmögel i hemmet så kan det leda till trötthet, huvudvärk, andningssvårigheter och i värsta fall kan det leda till kroniska sjukdomar såsom astma.  

Hur uppstår svartmögel?

Svartmögel trivs på fuktiga platser och kan därför uppstå i våtutrymmen. Ofta kan det vara till följd av en vatten- eller fuktskada. Svartmögel kan också uppstå om bostaden har dålig ventilation och om det finns för vana att hänga tvätt på tork inomhus. Fukt i köket kan lätt uppstå om köksfläkten inte används vid matlagning. 

Gör ett test vid minsta misstanke

Finns det tecken på ett svartmögelangrepp i bostaden är det bäst att göra ett test för att säkerställa vad det är. Svartmögel kan upptäckas genom att det bildas mörk beläggning i en rund formation av svarta prickar. Vid synligt svartmögel går det enkelt att göra ett yt-test som utförs genom att topsa den misstänkta ytan. 

Vissa gånger kan det dock handla om dolt svartmögel och det kan endast säkerställas genom ett luft test. De lite mer avancerade mögeltesten kan även ge svar om mögelsorten, hur farligt möglet är samt hur omfattande angreppet är. Ett sådant test bör göras om någon eller några känt av symptom i bostaden som sedan har försvunnit eller förbättrats då de lämnat den.

Få ett test direkt hem i brevlådan

Det är inte svårt att själv mäta för svartmögel i hemmet men det kan vara en god idé att få hjälp med att analysera resultatet. AGX MögelTest har flera olika svartmögel test som går att få levererade direkt hem i brevlådan. Välj dessutom om du vill analysera resultatet själv eller ta hjälp av dem.