advertorial

Pumpar är en helt oumbärlig del av många företags vardag. Arbetar man med exempelvis livsmedel är det en vardag man lever med. Trasiga pumpar innebär stopp, förstörda produkter och ekonomiska problem. Självklart är det viktigt för alla att pumparna är av god kvalitet och att service kan fås smidigt.

Livsmedelsbranschen är inte den enda som har behov av pumpar i Falun, långt därifrån. För de som arbetar inom kemi, med bioteknik eller elektronik finns också dagliga och viktiga behov av pumpar. Det är bara skillnad på vätskorna och ämnena. Detta gör att en mängd olika pumpar behövs.

Efterfrågan och utbud

Som leverantör av pumpar i Falun är man givetvis medveten om att behoven skiftar. Beroende på om de vätskor och ämnen som ska pumpas är lättflytande, tjocka eller om någon behöver pumpa pulver eller andra torra ämnen, krävs olika lösningar. Som leverantör måste man vara flexibel.

En egen kategori ämnen som ibland behöver pumpas är de vätskor och annat som är av mindre snällt slag. Det kan vara frätande vätskor eller vätskor med partiklar i. Det finns pumpar för allt men vissa kräver speciallösningar. De som arbetar inom området har oftast väl reda på vad som krävs.

Snabb och säker service

Nya pumpar är inte nödvändigtvis något som beställs och levereras varje dag. Något som man som serviceföretag inom pumpbranschen alltid måste ha beredskap inför, är däremot reparationer och service. För företag som förlitar sig på sina pumpar blir situationen snabbt kritisk om något slutar fungera.

Snabba ingripanden utan att pumpen behöver skickas iväg är följaktligen ovärderligt. Kan pumpen lagas och servas snabbt på plats, slipper råvaror och produkter bli förstörda. Företaget som skulle förlorat miljoner varje timme kan snabbt återgå till normalläget. Att en sådan service är uppskattad säger sig självt. Likaså är ett välförsett reservdelslager mycket uppskattat. Hitta rätt samarbetspartner.