När du ska ansöka om bygglov

När du ska ansöka om bygglov

När man ska bygga nytt, bygga till eller förändra utseendet på en redan befintlig byggnad kan det behövas bygglov. Det är ett tillstånd som man får beviljat av kommunen. Syftet med bygglovet är att säkerställa att projektet följer de lokala reglerna. Om man bor i ett...