Vad gör en arborist som arbetar i Skåne?

Vad gör en arborist som arbetar i Skåne?

När du ser någon beskära träd eller vårda träd i parker i Skåne kan det vara en utbildad arborist. Arborister är bland annat specialister på att fälla träd. Dessutom arbetar arborister med att bedöma om träd har olika sjukdomar. Om du har träd på din tomt i Skåne som...