Kundklubbar är något som blivit väldigt populärt de senaste åren. De allra flesta större företag, och även många mindre, har någon form av kundklubb där medlemmarna belönas för sin lojalitet. Återkommande kunder är såklart positivt för företaget och många kunder väljer att komma tillbaka när de känner att företaget visar på att de värnar om just kunderna. Kundklubben blir alltså positivt för både företaget och kunden. Kundklubbar kan erbjuda allt från poäng på bokade resor till rabatter på varor i en butik som bara medlemmar får ta del av. Detta lockar såklart fler kunder till att gå med i kundklubben.

 Positiva resultat


Anledningen till att kundklubbarna ökat beror nog till största del på att företagen ser positiva resultat. Både i form av försäljning, men också i form av kundnöjdhet. Kundlojalitet är eftersträvat hos många, och genom att belöna sina kunder är chansen större att de väljer att komma tillbaka. För finns det något bättre betyg som företagare än att din kund väljer att återvända till just dig istället för att vända sig till någon av konkurrenterna? Genom att ha en genomarbetad kundklubb och ett lojalitetsprogram som kunderna uppskattar är chansen stor att kunderna också kommer tillbaka.


Starta en kundklubb


Men hur gör man då för att starta en kundklubb? Många företag anlitar en extern partner för att få hjälp med att utforma en kundklubb som passar företagets behov. Många kundklubbar har även personliga erbjudanden som riktar sig till den specifika kundens tidigare köp. Det kan vara såna detaljer som gör att en kundklubb blir extra lyckad och att företaget i sin tur får många återkommande kunder. En kund som känner att den får mycket från ett företag kommer ha större benägenhet till att visa lojalitet tillbaka mot företaget. Mycket handlar om att förstå kundens behov och att kunna erbjuda kunden precis det den vill ha.